Huisregels

Tijdens ons evenement, met name tijdens het festival, zijn de volgende huisregels van toepassing;
bij het niet houden aan deze regels kan u de toegang ontzegd worden.

· Betreding op eigen risico
· Legitimatie verplicht
· U kunt worden gefouilleerd.
· Alcoholisch drankgebruik vanaf 18 jaar
· Een blaastest voor bezoekers onder de 18 jaar kan deel uitmaken van ons toegangbeleid
· Drugs wetgeving zero tolerance beleid
· Het nuttigen of in bezit hebben van sterke drank is verboden
· Bier, plastic bekers en tray’s gooien is verboden
· Wildplassers worden direct van het terrein verwijderd
· Het in bezit hebben van glaswerk of blikken is verboden
· Het is verboden om met drank het feestterrein te verlaten
· Agressie bedreigingen, ook verbaal, discriminerende uitingen zijn verboden
· Aanwijzingen van personeel of beveiligingsdienst dienen te worden opgevolgd
· De organisatie, houd zich het recht om bezoekers de toegang weigeren
· U kunt worden gefilmd, gefotografeerd voor security- of sociale media doeleinden                             
. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan uw eigendommen.